Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Astrocentrum.eu

 

§ 1

 

Astrocentrum.eu jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Adam Kisielewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALLSKY Adam Kisielewicz z siedzibą w Kawce 32A, 21-025 NIEMCE, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Astrocentrum.eu.

 

 

§ 2

 

Astrocentrum.eu jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać produkty oraz usługi. 

 

 

§ 3

 

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Astrocentrum.eu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

 

§ 4

 

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie ALLSKY bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

 

 

§ 5

 

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a ALLSKY zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 

 

§ 6

 

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Towar należy odesłać na adres ALLSKY.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ALLSKY zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ALLSKY informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.